img-healthy

1. Žijte zdravě.

Naše tělo je náš chrám. Když si to uvědomíme, začneme se více starat o to, co jíme a jak žijeme – snažíme se zkrátka žít tak, aby chrám našeho těla byl silný, čistý a harmonický.
 

img-moving 2. Udržujte se v pohybu.

Jsme-li dynamičtí a otevření novým podnětům, děláme neustále pokrok. Každý úspěch nám dodává nové povzbuzení, s každým klopýtnutím se učíme překonávat životní trable s větší pevností a vyrovnaností.
 

img-focused 3. Objevte sílu svých myšlenek.

Každá myšlenka má nesmírnou sílu. Když svou mysl soustředíme na pozitivní myšlenky, inspirující nápady a ušlechtilé cíle, tehdy touto silou své mysli vytváříme zářivou skutečnost uvnitř sebe samých i ve světě okolo nás.
 

img-express 4. Odhalte v sobě zdroj tvořivosti.

Když se naše emoce vyčistí a zklidní, stáváme se citlivějšími a z našeho nitra se začíná vynořovat spontánní proud tvořivé energie, která nachází své projevení v umění, hudbě, v chuti zkoušet nové… Anebo jednoduše v tom, jak mluvíme, jak se chováme a jak sdílíme krásu, kterou vidíme okolo sebe.
 

img-love 5. Mějte rádi a dávejte.

Upřímná, čistá láska je vůně naší jednoty s celým stvořením - a ta největší síla, kterou máme k dispozici. Když milujeme svět, když světu nabízíme svou službu, tehdy dáváme a současně přijímáme samotný kosmický životní dech. A brzy zjistíme, že život, který dává, je mnohem šťastnější než život, který jen bere.
 

img-accept 6. Přijměte svět, jaký je.

Náš svět možná nevypadá vždy spravedlivý, náš život není vždy snadný. Co hůř – my sami nejsme zdaleka dokonalí! A přesto, jakmile přijmeme tyto skutečnosti s pokorou a vděčností, je to ten první krok k tomu, abychom se my sami i celý svět stali lepšími – a náš život se naplnil mírem.
 

img-transcend 7. Překročte sami sebe.

A konečně, my všichni chceme VĚDĚT. Chceme vidět, cítit a zažít to, o co v životě vlastně běží. To je naše touha, naše odvěké hledání. A tak se vydáváme na vnitřní cestu k tomuto nejvyššímu objevu. Otevíráme své srdce a modlíme se. Ztišujeme svou mysl a meditujeme. Abychom spatřili světlo. Abychom našli svou duši.

 


(Sedm prinicipů… Ano, odtud se vzala ona sedmička v názvu "Nature7". A kromě toho… je to hezké číslo! :-) )

Podle těchto sedmi tajemství se tedy sami snažíme žít – a přitom se díváme kolem sebe po věcech, které nám na téhle cestě pomáhají. Jedna odvěká moudrost říká, že všechno, co ve svém životě uděláme, nechává někde uvnitř svou stopu. A tak když nějakému výrobku dáme svou značku "Nature7", znamená to, že stojíme za jeho kvalitou a původem, za tím, že byl vyroben, vypěstován, sklizen a zpracován s poctivostí, láskou a úctou k lidem i Matce Přírodě. (Chyby rozhodně občas děláme. Přijímáme za ně ale odpovědnost a především se z nich snažíme poučit!)

Nature7 pro Vás tedy sbírá inspirující dary přírody a výrobky, které, jak věříme, pomohou zlepšit Váš život uvnitř i navenek.
Je naším upřímným přáním, abychom všichni nakonec objevili zdroj pravého, trvalého Štěstí!